Pozadie Pozadie Pozadie Pozadie

Jánska vatra 202422.6.2024

Najdlhší deň v roku sa blíži. Deň, kedy otvára sa zem, aby odkryla Svätojánske poklady. Možno ich aj Vy uzriete, ak sa zahľadíte do iskriaceho magického ohňa alebo zbadáte blikotavé svätojánske mušky. Poďte s nami spoločne odhaliť v túto čarovnú noc poklady vo Vašich srdciach: radosť, žičlivosť, temperament, spolupatričnosť, pohostinnosť, úctu k predkom a životu...

Penzión Haliganda a pivovar Belsko Vás pozývajú na Jánsku vatru:

22.6.2024 od 16:00 detské atrakcie
18:00 vystúpenie detského FS Cindruška
19:00 DJ LUCKY
20:30 zapálenie Jánskej vatry s vystúpením mladežníckeho FS Majerán
21:00 – 24:00 diskotéka pod taktovkou DJ Luckyho

V prípade nepriaznivého počasia bude program upravený.